UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Fine Arts

František Kowolowski

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MgA. František Kowolowski
Room, floor, building: P 107, Building P
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Painting (Faculty of Fine Arts)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 597 09 2901
+420 597 09 2971
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kowolowski, F., Kuděla, J., Kim, M., Kováčik, L., Vrbinárová, N., Harceková, K. a Slováková, T. Franzensbad: Výstava atudentů a pedagogů Ateliéru Malba 2 [Výstava]. Wroclaw, Polská republika. 20.4. - 30.4.2017. 2017.
Kowolowski, F. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy [Výstava s kritickým dialogem]. Bialystok, Polská republika. 8.12. - 21.1.2018. 2017.
Kowolowski, F. Painting Rediscovery: 1. Mezinárodní výstava malby Vyšehrádské skupiny [Výstava s kritickým dialogem]. Przemyśl, Polská republika. 15.7. - 31.8.2017. 2017.
Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. [Kurátor výstavy]. Global Communication Festival 2014. Brno. Dům umění města Brna. 14.10. - 2.11.2014. 2014.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Horizont [Workshop]. Ustka, Polská republika. 2014.
Kowolowski, F. Artalk / Art (Money). 2012.

All publications

Kowolowski, F. člen pracovní skupiny RpVH: Fud UJEP v Ústí nad Labem. 2018.
Kowolowski, F. Ateliér hostujícího umělece / škola Gregora Eldarba: hostující profesor na FU OU [Workshop]. Ostrava FU OU, Čadská republika. 2017.
Kowolowski, F. Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury: Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění / člen poroty. 2017.
Kowolowski, F. člen Vědecké a umělecké rady FMK UTB ve Zlíně: členství ve Vědecké a umělecké radě. 2017.
Kowolowski, F. František Kowolowski Morfologie času v efemérním umění performance a instalaci: přednáška /interpretace. In: Kultúrne spoje CZ - SK. Bánská Šťiavnica: Galéria Schemnitz. 2017.
Kowolowski, F., Surůvka, J. a Lysáček, P. František Lozinski o.p.s.: Train for sick children. BIURO. 2017, roč. 2017, č. 1/2 2017, s. 37-44. ISSN 2081-2434.
Kowolowski, F., Kuděla, J., Kim, M., Kováčik, L., Vrbinárová, N., Harceková, K. a Slováková, T. Franzensbad: Výstava atudentů a pedagogů Ateliéru Malba 2 [Výstava]. Wroclaw, Polská republika. 20.4. - 30.4.2017. 2017.
Kowolowski, F. Habilitační řízení MgA. Vasil Artamanov: člen habilitační komise. 2017.
Kowolowski, F., Balabán, D., Sumec, I., Rodek, V. a Kuděla, J. Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí: Konference [Konference]. Bratislava, Slovenská republika. 2017.
Kowolowski, F., Balabán, D., Sumec, I., Rodek, V. a Kuděla, J. Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí: Výstava [Výstava]. Bratislava, Slovenská republika. 2.5. - 25.5.2017. 2017.
Kowolowski, F. Krajoina v pozoru: Proměny industrializované krajiny v současném umění. 2017.
Kowolowski, F. Milan Hajdík / Signál: výstava [Úvodní slovo]. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka. 2017.
Kowolowski, F. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy [Výstava s kritickým dialogem]. Bialystok, Polská republika. 8.12. - 21.1.2018. 2017.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy. In: František Kowolowski. Obraz wewnętrzny:Pojawiające się - znikające obrazy. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. s. 27-34. ISBN 978-80-7464-964-6.
Kowolowski, F. Odborný posudek monografické publikace Tomáše Rullera: monografická publikace Tomáše Rullera. 2017.
Kowolowski, F. Painting Rediscovery: 1. Mezinárodní výstava malby Vyšehrádské skupiny [Výstava s kritickým dialogem]. Przemyśl, Polská republika. 15.7. - 31.8.2017. 2017.
Kowolowski, F. Posudek oponenta disertační práce / Mgr. Miroslav Hašek: Narativní tendence v současném umění. 2017.
Kowolowski, F. Posudek oponenta disertační práce Mgr. Evy Mrázikové: Umění a publikum. 2017.
Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.
Kowolowski, F. Redakční rada Artlist 2015 - 2017: členství redakční rady Artlist. 2017.
Kowolowski, F. Reflexe a vývoj vzniku Fakult umění v regionech: specifikum regionálního školství. In: Úloha Fakult umění v historii a současnosti. Ústí nad Labem: FUD UJEP v Ústí nad Labem. 2017.
Kowolowski, F. Robert Piesen - Gehinnom: Kráterový obraz ze zbírek GVUO. In: Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO. Ostrava: GVUO v Ostravě. 2017.
Kowolowski, F. Ruller vs. Kowolowski: rozhovor v KAM v Brně / Září 2017. 2017.
Kowolowski, F. Užitečná symbióza II: výtvarná kultura v interakcích. In: Užitečná symbióza II. Ostrava Pedagogická fakulta OU: Pedagogická fakulta OU. 2017.
Kowolowski, F. VISEGRAD4ART: Painting Rediscovery. In: František Kowolowski. VISEGRAD4ART. 1. vyd. Przemyśl: Sejm Publishing Office, 2017. s. 68-73. ISBN 978-83-7666-519-1.
Kowolowski, F. Vladimír Beskid / Sonda, Ján Vasilko/ Keometria: přednášky na FU OU. 2017.
Kowolowski, F. akad. mal. Milan Hnat, ArtD / Oponentský posudek habilitační práce: ?Vnitřní model, pluralita jazyků? (soubor uskutečněných děl od roku 2000). 2016.
Kowolowski, F. Jan Krtička: Jako Rašómon. Dům umění města Brna, Česká republika. 2016.
Kowolowski, F. MgA. Tomáš Vaněk / Oponentský posudek habilitační práce: "PARTICIPY 1999 - 2016". 2016.
Kowolowski, F. Mgr. Jana Musilová: Reflexe současného umění ve veřejném prostoru jako prostředek rozvíjení vizuální gramotnosti u studentů středních škol. 2016.
Kowolowski, F. Radek Horáček - Umění bez revolucí?: uspořádání přednášky. 2016.
Kowolowski, F. redakční rada Artlist: Databáze současného umění Artlist. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. Brno, Česká republika. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. [Kurátor výstavy]. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. Brno. Dům umění města Brna. 22.11. - 15.1.2017. 2016.
Kowolowski, F. Zbigniew Romańczuk / Workshop: Jedinečnost obrazu ? digitální technologie a jejich důsledky ve způsobu výroby nových vizuálních jevů [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Kowolowski, F. A.K.T. - V.: MEZI REALITOU A FIKCÍ II V. mezinárodní festival performance artu. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II. Brno. Dům umění města Brna. 29.9. - 2.10.2015. 2015.
Kowolowski, F. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II / 5. mezinárodní festival performance artu: BETWEEN REALITY AND FICTION II [Konference]. Brno, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák: Situace, v níž už je opět možné cokoliv. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2015.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv. Brno. Dům umění města Brna. 15.4. - 17.5.2015. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Diplomky MMXV: Výstava diplomantů 2015 Fakulty umění Ostravské univerzity. Ostrava, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Diplomky MMXV. Ostrava. Compress hall, Galerie Hlubina. 8.6. - 10.7.2015. 2015.
Kowolowski, F. Diplomky MMXV [Úvodní slovo]. Ostrava. Compressor hall, Galerie Hlubina. 2015.
Kowolowski, F. Epizoda II. - Horizont předmětu: Horizont předmětu. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. FaVU - výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně: akademický rok 2014/2015. Dům pánú z Kunštátu, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Jiří černický, Regionální utopie. 2015.
Kowolowski, F. Julia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová: Teleport. Brno, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Klaudia Korbeličová. Brno. Galerie Aula FaVU VUT v Brně. 29.9. - 12.10.2015. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová - Teleport [Úvodní slovo]. Brno. Galerie Aula FaVU VUT v brně. 2015.
Kowolowski, F. Markéta Magidová, Poznámky k lyrickým prvkům v konceptualismu Jiřího Valocha. 2015.
Kowolowski, F. Martin Zbojan, Aspekce uměleckého, vědeckého a pedagogického díla. 2015.
Kowolowski, F. Michal Maruška, Multimédia, E-kurz. 2015.
Kowolowski, F. Movement is beautiful. Dům umění města brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Není takového místa. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Pavel Forman, UŽITEČNÁ SYMBIÓZA: Happy End soužití malby s jinými médii. 2015.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Poetika prostoru. Třinec. Městská galerie v Třinci. 10.9. - 12.10.2015. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Pokoje IV: prezentace ateliérů výtvarných škol. Praha, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Problém temporality v performančním umění. In: Bludný Kámen výstava Čas. Opava: Slezská univerzita - Kulturní dramaturgie. 2015.
Kowolowski, F. Rozšířené pole malby. In: Doprovodné programy. Brno: Dům umění města Brna. 2015.
Kowolowski, F. Shop movies: Olaf Eggers. dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Slza Vítězů: František Pavúček. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Studijní obor speciální výtvarná výchova na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2015.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. ulia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet. Brno. Dům umění města Brna. 11.3. - 5.4.2015. 2015.
Kowolowski, F. Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet: Julia Gryboś a Barbora Zentková. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Kowolowski, F. Absolutní pravda: Josef Mladějovský. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Alotrium (Expanded Performance) [Kolektivní návrh]. Brno. Galerie TIC, Brno. 22.1. - 5.3.2014. 2014.
Surůvka, J., Lysáček, P. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani [Autorská výstava]. Praha. Karlin Studios. 12.12. - 5.1.2014. 2014.
Kowolowski, F. Co je malba?. 2014.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Diplomky 2014. Ostrava. Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. 20.6. - 1.8.2014. 2014.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Novotný, L. Diplomky 2014: Výstava diplomantů. Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Diplomky 2014 [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. 2014.
Kowolowski, F. Doposud nebylo dokonalých škol: Ivana Dudková Vojtěch Pochop. In: Doposud nebylo dokonalých škol. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 103-108.
Kowolowski, F. Experimentální formy v malbě. 2014.
Kowolowski, F. Figurama 14 [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Cooltour, Ostrava. 16.4. - 16.5.2014. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - FRAGMENTY TERITORIÍ [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie V rámci, U Peciválů. 30.4. - 25.5.2014. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - Malba2 [Autorská výstava]. Prudnik. Galeria na Poddaszu, Prudnicki Ośrodek Kultury. 11.4. - 5.10.2014. 2014.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW 2 [Kolektivní návrh]. Bruntál. Galerie Freud&Thal, Bruntál. 20.6. - 29.6.2014. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Fyzická báseň / Petr Váša: Fyzická báseň [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. [Kurátor výstavy]. Global Communication Festival 2014. Brno. Dům umění města Brna. 14.10. - 2.11.2014. 2014.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kowolowski, F. ?Guangzhou Live 5?, International performance Festival [Performance]. Guangzhou, Čína. Contemporary Art Centre, district of Xiaozhou cun. 1.12. - 7.12.2014. 2014.
Kowolowski, F. Horizont [Výtvarný návrh]. Ustka, Polsko. Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce. 4.4. - 16.4.2014. 2014.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Horizont [Workshop]. Ustka, Polská republika. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Igor Przybylski / OSTRAVA BLUE(S): OSTRAVA BLUE(S) [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Imaginace: Úvodní text. In: Diplomky 2013 / 2014. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 5-9. ISBN 978-80-7464-463-4.
Kowolowski, F. Jiří Kovanda: Ještě jsem tu nebyl. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Jiří Kovanda: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, ROZHLEDNY A MIKROSKOPY [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský: Jsi tak namakaný, že se nevejdeš do dveří. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Cseres, J. Keith Rowe: objekty [Workshop]. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Kurátorství. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luděk Rathouský a Jiří Franta: Malba 2 [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Mezera: Mladé umění v Česku 1990 - 2014. 2014.
Kowolowski, F. Nebuď složitá [Kolektivní návrh]. Praha. Galerie Artatak, Praha. 6.6. - 7.7.2014. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Nové materiály v malbě / Libor Jaroš: Libor Jaroš [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. [Kurátor výstavy]. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. Brno. Dům umění města Brna. 23.9. - 16.11.2014. 2014.
Kowolowski, F. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji [Workshop]. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys: Těžký balet. Dům umění města Brna, Albánská republika. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys - Těžký balet [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2014.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Oldřich Morys - Těžký balet. Brno. Dům umění města Brna. 15.4. - 8.6.2014. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek disertační práce Libora Novotného. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Milana Housera. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň: Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. Brno. Dům umění města Brna. 11.2. - 30.3.2014. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2014.
Kowolowski, F. Piotr Bosacki: Filmy a objekty. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. Punk v české architektuře [Kolektivní návrh]. Praha. Galerie J. Fragnera v Praze. 17.10. - 7.12.2014. 2014.
Kowolowski, F. Rak on Tur: Silvina Arismendi. Ateliér. 2014, roč. 28, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. REVITALIZACE a CE(J)CHOVNA [Kolektivní návrh]. Ostrava. Důl Michal v Ostravě. 25.9. - 5.10.2014. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi: Rak on Tur. Dům umění města Brna, Česká republika. 2014.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Silvina Arismendi - Rak on tur. Brno. Dům umění města Brna. 18.11. - 18.1.2015. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi - Rak on tur [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury.. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru v období socialismu. 2014.
Kowolowski, F. Umění. kterému nikdo nerozumí, není umění: Pavelk Tichoň. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Surůvka, J., Daněk, J., Zet, M., Kowolowski, F., Rozbořil, B., Havlík, V., Chovánková, V., Klodová, L., Kolář, M., Kovanda, J., Mlčoch, J., Palla, M., Ruller, T., Sterec, P. a Šejn, M. Vyprávění [Autorská výstava]. Křižíkova 34, Praha 8. Karlin Stuios. 11.12. - 18.1.2015. 2014.
Kowolowski, F. Vyprávění [Kolektivní návrh]. Praha. Galerie Karlin Studios, Praha. 10.12. - 11.1.2015. 2014.
Kowolowski, F. Zpřítomnění VIII - Bienále Dolní Kounice 2014 / uvízlé věci [Kolektivní návrh]. Dolní Kounice. Rosa Coeli, Dolní Kounice. 5.9. - 9.9.2014. 2014.
Kowolowski, F. ZUKUNST 2014 [Výtvarný návrh]. Valtice. Španělská konírna Valtického zámku. 22.8. - 28.8.2014. 2014.
Kowolowski, F. AKCE A REAKCE. In: AKCE A REAKCE (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově). Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackéh: Fakulta umění Ostravské univerzity. 2013.
Lysáček, P., Surůvka, J. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani [Autorská výstava]. Praha. Karlin Studios. 11.12. - 5.1.2014. 2013.
Kowolowski, F. Brno Art Open: Na hraně příběhů. In: Koridor. Brno-Ústí nad Labem: Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 184-193. ISBN 978-80-7414-652-7.
Kowolowski, F. Bylo Nebylo [Výtvarný návrh]. Bratislava. OPEN Gallery, Bratislava. 18.7. - 11.8.2013. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Milan Hajdík. studentský výkon. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka Valašské Meziříčí. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Pavla Malinová / vítěz ceny. studentský výkon. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka Valašské Meziříčí. 2013.
Kowolowski, F. CREATIVE HELP Tvůrčí dílny. 2013.
Sadovská, D., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Dorota Sadovská, What Is Painting?: What Is Painting? [Workshop]. Ostrava, FU OU, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / A la recherche de la Boh?me perdue [Performance]. Ostrava. Důl Hlubina, Ostrava. 12.6. - 16.6.2013. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Lapis [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Ostrava. 25.5. - 17.7.2013. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Mirage II [Autorská výstava]. Frýdek - Místek. Galerie Langův dům. 9.5. - 26.6.2013. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / NÁVRAT / RE: TURN [Autorská výstava]. Český Těšín. galerie Půda, Český Těšín. 17.5. - 26.6.2013. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Setkání umění v Těšínských Benátkách, Biennale Cieszyn [Performance]. Český Těšín / Cieszyn. galerie Půda, Český Těšín. 1.5. - 24.5.2013. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Variabil [Autorská výstava]. Brno. Galerie Černá linka, Archiv MU. 7.3. - 12.4.2013. 2013.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW [Výtvarný návrh]. Bruntál. Galerie Freud&Thal, Bruntál. 20.6. - 21.7.2013. 2013.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Černický, J. Jiří Černický: Dolby Malba [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity, Albánská republika. 2013.
Kowolowski, F. Kamila Rýparová / Kitchen Stories. studentský výkon. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka Valašské Meziříčí. 2013.
Surůvka, J., Kowolowski, F., Al-Ameri, W., Almarez, G., Barrubia, L., Bikoro, N. M., Beltrán I Jánes, A., Duan, Y., Chen, Y., He, L., Kalwajtys, A., Neves, G., Rolfe, N., Stampe, J., Szrama, T. a Yit, A. Live Action no. 8 [Performance]. Gothenburg, Švédsko. Gothenburgs art centre, Konsthallen. 5.6. - 9.6.2013. 2013.
Kowolowski, F. Live Action 8, Performance Art Festival, Göteborg [Performance]. Göteborg, SWE. Göteborg Konsthall. 3.6. - 9.6.2013. 2013.
Kasalicky, L., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luisa Kasalicky, Luxury goods: Luisa Kasalicky, Luxury goods [Workshop]. Ostrava FU OU, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. Lukáš Kovačík, Dominika Koššová, Lenka Martincová, Tereza Obšivačová / A la recherche de la Boh?me perdue. studentský výkon. Ostrava. Důl Hlubina, Ostrava. 2013.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut, Festival Performance 2013 [Performance]. Ostrava. Důl Hlubina, Ostrava. 29.10. - 31.10.2013. 2013.
Lysáček, P., Kowolowski, F. a Surůvka, J. Nová doba [Autorská výstava]. Třinec. Galerie města Třince. 15.1. - 8.2.2013. 2013.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Daniela Brunovského. 2013.
Kowolowski, F. Problem is Here?, 4+4 dny v pohybu, Mezinárodní festival současného umění [Kolektivní návrh]. Praha. Palác U Stýblů, Praha. 11.10. - 20.10.2013. 2013.
Kowolowski, F. Proces [Kolektivní návrh]. Mikulov. Galerie Horní konírna. 15.8. - 15.8.2013. 2013.
Kowolowski, F. Proces [Úvodní slovo]. Galerie Horní konírna. 2013.
Kowolowski, F. Proces/Tereza Obšivačová, Eva Jašková. studentský výkon. Mikulov. Galerie Horní konírna. 2013.
Kowolowski, F. SKOK, The Tales of (Y)our City [Výtvarný návrh]. Leipzik. Werkshauhalle, Leipzik, DE. 15.11. - 15.12.2013. 2013.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Lyrická mezihra. Brno. 2013.
Kowolowski, F. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. Dům uměníměsta Brna, Galerie Procházková síň, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013 [Výtvarný návrh]. Brno. Dům uměníměsta Brna. 12.6. - 31.8.2013. 2013.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Školy umění. In: Úniková zóna. Ústí nad labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, 2013. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM [Úvodní slovo]. Brno. Dům uměníměsta Brna, Galerie J. Krále. 2013.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Tamara Moyzes / ARTIVISM: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. Brno. 2013.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM: ARTIVISM. Dům uměníměsta Brna, Galerie J. Krále, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Obšivačová, Eva Jašková, Dominika Koššová, Lenka MartincováSetkání umění v Těšínských Benátkách. Studentský výkon. Cieszyn / Český Těšín. galerie Půda, Český Těšín. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2013, roč. 26, č. 6, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Dům uměníměsta Brna, Galerie J. Krále, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Brno. Dům uměníměsta Brna, Galerie J. Krále. 6.2. - 10.3.2013. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho: ARTIVISM [Úvodní slovo]. Brno. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Únik 6: prezentace studentů Fakulty umění Ostravské univerzity [Konference]. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. Únik 6 / Šárka Fialová. studentský výkon. Ostrava. Galerie výtvarného umění v Ostravě. 2013.
Kowolowski, F. Veřejný prostor a umění. In: umělecké akce ve veřejném prostoru. Západočeská galerie v Plzni: Plzeň město kultury 2015. 2013.
Kowolowski, F. Zdena Kolečková: Lyrická mezihra. Dům uměníměsta Brna, Galerie J. Krále, Česká republika. 2013.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Zdena Kolečková / Lyrická mezihra: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Brno. 2013.
Kowolowski, F. Artalk / Art (Money). 2012.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. Autorské umělecké projekty realizované současnými umělci a studenty KVV PdF MU v kooperaci s lidmi s mentálním postižením. 2012.
Kowolowski, F. Cieszyn, Kocham Cię z daleka [Výtvarný návrh]. Cieszyn, Polsko. Galeria Szara. 17.10. - 28.11.2012. 2012.
Kowolowski, F. Depositum [Autorská výstava]. Ostrava. GVUO v Ostravě, Dům umění. 21.3. - 27.5.2012. 2012.
Kowolowski, F. Depositum, přehled umělecké tvorby, strategií v institucionálním rámci. 2012.
Kowolowski, F. Ephemeral Fixed [Performance]. Lodz, Polsko. Galeria Wshodnia, Lodz. 13.3. - 17.3.2012. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE [Výtvarný návrh]. Olomouc. Filmovým sál Uměleckého centra Konvikt v Olomouci, Univerzitní 3. 5.12. - 6.12.2012. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE, 4+4 DNY V POHYBU [Výtvarný návrh]. Praha. Casino, Pařížská 25. 30.10. - 1.12.2012. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation [Autorská výstava]. Budapest, Hungary. MAMÜ Galéria. 12.11. - 30.11.2012. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation, Second Hand [Autorská výstava]. Nové Zámky, Slovensko. Galeria Ernesta Zmetáka. 26.4. - 25.5.2012. 2012.
Kowolowski, F. Ilona Németh: Identita prostoru. Dům umění města Brna, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Industria [Workshop]. Fakulta umění Ostravské univerzity, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. Galerie Sokolská 26, Ostrava, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jiří Kuděla - Anonymous: Tabuizace. Ostrava. 2012.
Kowolowski, F. Kanáři v dole [Výtvarný návrh]. Ostrava. Salon v Tyršové ul. 23. 12.1. - 29.1.2012. 2012.
Kowolowski, F. Na houby / for John Cage. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Ostrava Art 2012 [Kolektivní návrh]. Ostrava. Výtvarné centrum Chagall. 18.10. - 18.11.2012. 2012.
Kowolowski, F. Pecha Kucha Night vol. 7. 2012.
Kowolowski, F. Peter Rónai / Rónai Péter: Peter Rónai - Monografie. In: Externí paměť. Bratislava: FO ART, s.r.o., 2012. s. 98-101. ISBN 978-80-88973-82-9.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn: Code Gigas. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Petra Doležalová Troyn - Code Gigas: Anonymous. Praha. 2012.
Kowolowski, F. Petra Feriancová: Studie k druhému plánu. Dům umění města Brna, Galerie J. Krále, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Petra Feriancová - Studie k druhému plánu: Infowarland. Brno. 2012.
Kowolowski, F. Radovan Čerevka: Infowarland. Dům umění města Brna, Procházková síň, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Radovan Čerevka - Infowarland: Záznamy přítomnosti. Brno. 2012.
Kowolowski, F. RE:ACTIVE [Autorská výstava]. Praha. Galerie Spejs. 9.10. - 6.1.2013. 2012.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Richard Loskot. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99. 6.3. - 15.4.2012. 2012.
Kowolowski, F. Richard Loskot: Záznamy přítomnosti. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Umění pro politiky [Workshop]. ASP ve Varšavě, Polská republika. 2012.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Úniková zóna. In: Školy umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna: Tabuizace. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 2012.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Úniková zóna. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99. 4.9. - 27.9.2012. 2012.
Kowolowski, F. Vratká sdělení [Autorská výstava]. Liberec. 3x3 Galerie. 20.4. - 29.4.2012. 2012.
Kowolowski, F. AmoYA [Výtvarný návrh]. Praha. Artbanka Museum of Young Art. 10.6. - 27.11.2011. 2011.
Kowolowski, F. Area code [Kolektivní návrh]. Praha. Entrans Gallery. 20.1. - 6.2.2011. 2011.
Kowolowski, F. Block Csoport, Sándor Dóró, Zoltán Katona, Árpád ?Pika? Nagy, István Nayg, Tibor Palkó, Zoltán Sebestyén: Second Hand,. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 30.8. - 30.10.2011. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. In: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2011. s. 1-2. ISBN 978-80-7368-690-1.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011. Ostrava. Galerie výtvarného umění v Ostravě. 17.6. - 17.7.2011. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011: výstava. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Česká republika. 17.6. - 17.7.2011. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011 [Úvodní slovo]. Galerie výtvarného umění v Ostravě. Galerie výtvarného umění v Ostravě. 2011.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Edice 5. In: Prezentace ateliéru Malby 2. Valašské Meziříčí: Rozvojová agentura Via. 2011.
Kowolowski, F. ERASMUS TEACHING PROGRAMME: ASP Wroclaw [Workshop]. ASP Wroclaw Polsko, Polská republika. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, To poznáš až budeš starší [Autorská výstava]. Brno. Galerie Černá linka. 2.3. - 1.4.2011. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, Vratká sdělení [Autorská výstava]. Opava. Galerie Cella. 28.3. - 24.4.2011. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Global communication festival 2011. Brno. Dům umění města Brna. 7.9. - 10.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011: Perforrmance art festival [Workshop]. Dům umění města Brna a veřejný prostor, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011 [Performance]. Brno. Dům umění města Brna. 7.9. - 10.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Global Communication festival 2011, Brno. -. 2011, roč. 3, č. 5, s. 42-44. ISSN 2080-413X.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Volání na poušti. In: Volání na poušti. Polsko: mazowieckie centrum sztuki współczesnej ?elektrownia?, Radom, PL; Dům umění města Brna, CZ, 2011. s. 15-18. ISBN 978-83-62140-72-5.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL [Performance]. Radom, Polsko. MCSW Elektrownia, Radom, Polsko. 22.9. - 24.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL: Perforrmance art festival [Workshop]. MCSW, Polská republika. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Global Communication festival 2011 Radom, PL. Radom, Polsko. MCSW Elektrownia, Radom, Polsko. 22.9. - 24.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. In: Jan Nálevka. Ostrava: CKV Moravská Ostrava, 2011. CKV Moravská Ostrava, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jan Nálevka. Ostrava. výstavní síň Sokolská 26. 25.8. - 30.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. Centrum kultury a Vzdělanosti, Výstavní síň, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. In: Jiří thýn, In other words. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jiří Thýn, In other words. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99. 8.11. - 4.12.2011. 2011.
Kowolowski, F. Kukačka [Výtvarný návrh]. Ostrava. Fakulta umění Ostravské univerzity. 10.10. - 30.11.2011. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Luisa Kasalicky, Luxury goods. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99. 13.12. - 29.1.2012. 2011.
Kowolowski, F. Malamut [Performance]. Ostrava. Galerie výtvarného umění v Ostravě. 4.10. - 6.10.2011. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. In: Milan Kohout (*1955), Politika je Život je Umění / retrospektíva. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Milan Kohout, Politika je Život je Umění / retrospektiva. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99. 10.5. - 5.6.2011. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Ostrava Now!. Cheb. Galerie výtvarného umění v Chebu. 12.5. - 2.7.2011. 2011.
Kowolowski, F. Ostrava Now!: Videopráce z Ostravy. Galerie výtvarného umění v Chebu, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. Ostrawa Now!: Videopráce z Ostravy. In: Ostrava Now!. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. Pavel Korbička, Leona Vítková: Akustické obrazy. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Česká republika. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Pavel Korbička, Leona Vítková, Akustické obrazy. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99. 5.4. - 1.5.2011. 2011.
Kowolowski, F. Tablica / Board [Výtvarný návrh]. Legnica, Polsko. Galeria BWA w Legnicy. 2.12. - 31.12.2011. 2011.
Kowolowski, F. TO PERCEIVE IN THE DARKNESS OF THE PRESENT [Kolektivní návrh]. Praha. Prague Biennale 5, Microna. 19.5. - 11.9.2011. 2011.
Kowolowski, F. VI. Nový zlínský salon 2011 [Kolektivní návrh]. Zlín. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. 3.5. - 28.8.2011. 2011.
Kowolowski, F. 10. KONKURS GEPPERTA: Co robi malarz?. 2011.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. 4+4 v pohybu. Praha. ULÚV. 15.10. - 22.10.2011. 2011.
Kowolowski, F. Akce Z [Autorská výstava]. Ústí nad Labem. Galerie E. Filly. 5.5. - 28.5.2010. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Art plenér 2010. In: Art plenér 2010. Těchobuz: Fakulta umění OU. 2010.
Kowolowski, F. Dlouhé vedení [Autorská výstava]. Třinec. Galerie Trisia. 5.10. - 30.10.2010. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Edice 5 [Kolektivní návrh]. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka. 8.12. - 6.2.2011. 2010.
Kowolowski, F. Esprit-vakuum-esence: Mikulovské výtvarné sympozium - Dílna 2010. Ateliér. 2010, roč. 20, č. 21/2010, s. 5-6. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine [Úvodní slovo]. Ostrava. Výstavní síň Sokolská 26. 2010.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: katalogový list. In: Gregor Eldarb - Eight or Nine. Ostrava: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. s. 1-2.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: autorská výstava. Výstavní síň Sokolská 26, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. grenzART, Oberland Performance Art Festival [Performance]. Kirschau, DE. Industrial halls, Werk IV, Kirshau, DE. 22.5. - 24.5.2010. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Hody [Kolektivní návrh]. Brno. Divadlo Reduta. 5.11. - 12.12.2010. 2010.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní. Brno. Dům umění města Brna / Galerie G99. 23.2. - 21.3.2010. 2010.
Kowolowski, F. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní: autorská výstava. Dům umění města Brna, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa: výstava [Workshop]. Výstavní síň Sokolská 26, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa. Ostrava. Výstavní síň Sokolská 26. 3.3. - 9.4.2010. 2010.
Kowolowski, F. Juraj Jakubčiak: Juraj jakubčiak, text do katalogu. In: Juraj Jakubčiak 2007-2010. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2010. s. 4-5. ISBN 978-80-87405-01-7.
Kowolowski, F. Kukačka, umění ve veřejném prostoru [Autorská výstava]. Ostrava. Centrum města Ostravy. 1.11. - 30.11.2010. 2010.
Kowolowski, F. Lukáš Hájek - Instalace: autorská výstava. Dům umění města Brna, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. Mahler, Mahler [Autorská výstava]. Jihlava. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. 15.4. - 20.6.2010. 2010.
Kowolowski, F. Mikulov Art Symposium ?Dílna? 2010, 17. ročník [Autorská výstava]. Mikulov, CZ. Zámek Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově. 17.7. - 14.8.2010. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna: skupinová výstava studentů Fakulty umění OU. Dům umění města Brna, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna / Galerie G99. 2010.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna. Brno. Dům umění města Brna / Galerie G99. 13.4. - 30.5.2010. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna / Galerie G99. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out: autorská výstava. Dům umění města Brna, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. Brno. Dům umění města brna. 8.6. - 25.7.2010. 2010.
Kowolowski, F. Protimluv, performance [Performance]. Ostrava. Galerie výtvarného umění v Ostravě. 22.10. - 23.10.2010. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society [Autorská výstava]. Dresden, DE. Motorenhalle Gallery. 22.4. - 12.6.2010. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society [Autorská výstava]. Ústí nad Labem. Galerie E. Filly. 8.9. - 6.10.2010. 2010.
Kowolowski, F. VI. Bienále ?Zpřítomnění? 2010 [Autorská výstava]. Dolní Kounice, CZ,. Klášter Rosa Coeli. 3.9. - 5.9.2010. 2010.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Zvuk - tělo - obraz [Workshop]. Fakulta umění OU, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. 100 let Domu umění města Brna: Galerie G99 - stěna. Dům umění města Brna, Česká republika. 2010.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. 100 let Domu umění města Brna / G99 1999-2010 - stěna. Brno. Dům umění města brna. 14.12. - 13.2.2011. 2010.
Kowolowski, F. AKT 4: Performance Art Festival 09. Brno, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009 [Výtvarný návrh]. Krakov. 7.5. - 7.6.2009. 2009.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009 [Výtvarný návrh]. Krakov. 7.5. - 7.6.2009. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. AKT4, Performance Art Festival [Performance]. Brno. Dům umění města Brna. 4.12. - 5.12.2009. 2009.
Kowolowski, F. Autonomní zóny Petra Lysáčka: Flash Art. Autonomous zone Petr Lysáček. 2009, roč. 4, č. 14/2009, s. 64-65. ISSN 1336-9644.
Kowolowski, F. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Sokolská 26. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung. Ostrava. Galerie Sokolská 26. 27.8. - 4.10.2009. 2009.
Kowolowski, F. Die wohnung. In: die wohnung. Ostrava: CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. s. 2-2.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt: (výběr z díla). Brno, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 24.6. - 9.8.2009. 2009.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Formáty transformace 89 - 09. Brno. Dům umění města Brna. 17.11. - 17.1.2011. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09 [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. In: Formáty transformace 89-09. Brno: Dům umění města Brna, 2009. s. 8-9. ISBN 978-80-7009-157-9.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Formáty Transformace 89 09, sedm pohledů na českou a slovenskou identitu. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu. 17.11. - 17.1.2010. 2009.
Kowolowski, F. Formáty Transformace 89-09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. Brno, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. Global Communication, International confrontation of Art Performance [Performance]. Radom, PL. Mazowieckie centrum kultury - Elektrownia. 14.8. - 16.8.2009. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Guma Guar. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 6.5. - 14.6.2009. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar - Instalace: Instalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta a David Böhm - Z ničeho nic: Instalace, kresby, obrazy, fotografie. Dům umění města Brna, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 28.1. - 8.3.2009. 2009.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video [Úvodní slovo]. Wroclaw. BWA Wroclaw. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Kick start, young dutch video. Wroclaw. BWA Wroclaw. 6.3. - 26.4.2009. 2009.
Kowolowski, F. Kick Start young dutch video: mladé holandské umění. BWA Wroclaw, Polská republika. 2009.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz: Autonomní zóny Petra Lysáčka. In: autonomní zony Petra Lysáčka. Ostrava: GVUO Ostrava, 2009. s. 6-7. ISBN 978-80-85091-98-4.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz [Úvodní slovo]. Ostrava. GVUO v Ostravě. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. lysacek@post.cz. Ostrava. GVUO v Ostravě. 13.8. - 4.10.2009. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut 2009, Mezinárodní festival performance [Performance]. Ostrava. Galerie výtvarného umění Ostrava. 5.10. - 9.10.2009. 2009.
Kowolowski, F. Maliřská dílna Albertovec 2009 [Výtvarný návrh]. Albertovec. Galerie Albertovec. 11.5. - 17.5.2009. 2009.
Kowolowski, F. Medium kurátor, Role kurátora v současném českém umění. In: Umělec je záchytným bodem organizovaných komplexů a traumat. Praha: Agite/Fra, 2009. s. 98-107. ISBN 9-788086-863344.
Kowolowski, F. Mirage [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Sokolská 26. 8.1. - 13.2.2009. 2009.
Kowolowski, F. Next wave, Kontejnery umění [Performance]. Praha. ND, Nová scéna, Praha. 8.10. - 16.10.2009. 2009.
Kowolowski, F. Ostrava? [Výtvarný návrh]. Ostrava. Pavilon A Ostravských výstav. 18.9. - 25.10.2009. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - alles wird gut [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Pavla Sceranková - alles wird gut. Brno. Dům umění města Brna, Galerie G99. 29.9. - 1.11.2009. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - Alles wird gut. Dům umění města Brna, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out [Workshop]. Dům umění města Brna, Česká republika. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov. Ostrava. Galerie Sokolská 26. 19.2. - 27.3.2009. 2009.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Sokolská 26. 2009.
Kowolowski, F. 10th Open International performance Art Festival, Bejing [Performance]. Peking, Čína. OPEN Realization Contemporary Art Center 798Art Zone. 17.8. - 24.8.2009. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. 2 Biennale sztuki w Katowicach [Performance]. Katowice. Galeria Sektor, Gornoslaskie centrum kultury w Katowicach. 30.5. - 31.7.2009. 2009.
Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Aloha Ovar Nuova. Praha. Galerie Václava Špály. 13.11. - 21.12.2008. 2008.
Kowolowski, F. Aloha Ovar Nuova. In: Je zde něco špatně?. Praha: Galerie Václava Špály, 2008. Galerie Václava Špály, 2008. s. 3-3.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. ALOHA OVAR NUOVA [Kolektivní návrh]. Praha. Galerie V. Špály. 2008.
Kowolowski, F. David Možný - Rahova: videoinstalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Eva Koťátková - Společenská hra: Instalace, projekce. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Filip Cenek, Jiří Havlíček - Blackout. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Map-making exercises: Projekce, objekty, kresby. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Heterotopie [Autorská výstava]. Warszava, Polsko. Galeria Studio. 2008.
Kowolowski, F. "Heterotopie", Galeria Studio, Warszawa, Polsko [Autorská výstava]. Warszawa. Galerie Studio. 8.9. - 5.10.2008. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Důl Michal. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních [Autorská výstava]. Albertovec. 2008.
Kowolowski, F. INFR´ACTION 08 [Autorská výstava]. Sete, Francie. Festival International d´Art Performance. 2008.
Kowolowski, F. Josef Bolf - všichni podléháme: Obrazy, kresby [Workshop]. Dům umění města Brna, Albánská republika. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video [Úvodní slovo]. Brno. Dům umění města Brna. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video: mladé holandské umění. Dům pánů z Kunštátu, Brno, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Lokální entropie I / Lokal Entropy I [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Jáma 10. 2008.
Kowolowski, F. Ostrava Art Open 2008 [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Jáma 10. 2008.
Kowolowski, F. Petr Lysáček - Prdhobrdha: Instalace, obrazy, fotografie [Workshop]. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. Préavis de désordre urbain 2nd edition [Autorská výstava]. Marseille, France. Festival International d´Art Performance. 2008.
Kowolowski, F., Surůvka, J. a Lysáček, P. Psohlavci/skupina Fr.Lozinski o.p.s. [Kolektivní návrh]. Klatovy, Klenová. Galerie Klatovy, kostel sv. Vavřince. 2008.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov - Moudrost. Dům umění města Brna, Česká republika. 2008.
Kowolowski, F. BARBORA KLÍMOVÁ - Slavné brněnské vily II: Instalace, fotografie. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. DANIELA DOSTÁLKOVÁ - ?THE TOWN I LIKE?: fotografie. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. JAN JAKUB KOTÍK - Patina: Instalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. JAN STOLÍN - 60-120 Frames Per Second: videoinstalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. Marek Ther: Filmy, videa. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. MATĚJ SMETANA - neobyčejná místnost: instalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2007.
Kowolowski, F. "Psí útulek/ Doghouse" [Kolektivní návrh]. Ostrava. 2007.
Kowolowski, F. Svoboda, Rovnost... Umění!. Cieszyn PL: Galeria Szara, 2007. 54 s. ISBN 83-923036-1-X.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media [Kolektivní návrh]. Brno, CZ. 4.4. - 22.4.2006. 2006.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media [Kolektivní návrh]. Ostrava, CZ. Sokolská 26. 3.10. - 11.11.2006. 2006.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. "Art and Antikrist", František Lozinski o.p.s. [Autorská výstava]. Praha. Galerie VŠUP. 2006.
Kowolowski, F. Daniel Balabán - MIND THE GAP: Obrazy 2002 - 2006. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "Exploring Urban Space" [Kolektivní návrh]. Bukuresti, Romania. 2006.
Kowolowski, F. Frisbee: Současný český videoart a nová média. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "Marianske gory" [Kolektivní návrh]. Cieszy, Poland. 2006.
Kowolowski, F. Martin Zet - Žádné experimenty: videoinstalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "Mazi nami skupinami II." [Kolektivní návrh]. Brno. 2006.
Kowolowski, F. Mezi námi skupinami II. Brno: Dům umění města Brna, 2006. 80 s. ISBN 80-7009-153-3.
Kowolowski, F. Milan Houser - Vanitas: instalace, objekty. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "OVA 95-05" [Kolektivní návrh]. Ostrava. 2006.
Kowolowski, F. Pavel Doskočil - RUNDSTAB: objekt, instalace. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor" [Kolektivní návrh]. Wroclaw, Poland. 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor" [Kolektivní návrh]. Bielsko Biala, Poland. 2006.
Kowolowski, F. Tomáš Svoboda - Déja vu: Instalace, fotografie. Dům umění města Brna, Česká republika. 2006.
Kowolowski, F. "25 let" [Kolektivní návrh]. Český Těšín. 2006.
Kowolowski, F. Alena Kotzmanová - DIAMOND VALLEY: fotografie, video. Dům pánů z Kunštátu, Albánská republika. 2005.
Kowolowski, F. Anetta Mona Chisa - KOHABYT: instalace, objekty. Dům pánů z Kunštátu, Česká republika. 2005.
Kowolowski, F. "Contacts 2005" [Autorská výstava]. Klenová. 2005.
Kowolowski, F. Jakub Adamec & Petr Štark -: video, tisky, instalace, environment. Dům pánů z Kunštátu, Albánská republika. 2005.
Kowolowski, F. "kosova.exe" Jakup Ferri, Driton Hajredini, Lulzim Zeqiri i Albert Heta: videoinstalace. Dům pánů z Kunštátu, Česká republika. 2005.
Kowolowski, F. Martin Poláček - Heat: tisky Obrazy. Dům pánů z Kunštátu, Albánská republika. 2005.
Kowolowski, F. " Frisbee" - Český videoart a nova media [Kolektivní návrh]. Bukurešť, Rumunsko. 2004.
Kowolowski, F. "Billboard gallery Europe" - bilbordová kampaň [Kolektivní návrh]. Ostrava, Ústí nad Labem, Brno.. 2004.
Kowolowski, F. Four rouses [Performance]. Blalystok, Polsko. 2004.
Kowolowski, F. Vítrholc 100 [Nahrávka]. Intro, Naší šéfové jsou marťani, věci se ději bez emocí, nikdy ti neřeknu, pomalu, krajina, astronaut, harley mix. Brno. Dryco. 2004.
Kowolowski, F. Zpřítomnění III. "Bienále Dolní Kounice 2004" [Kolektivní návrh]. Dolní Kounice. 2004.
Kowolowski, F. Atelier in Tchlauben [Kolektivní návrh]. Viena, Austria. 2003.
Kowolowski, F. Balkan Konsulat - Prague [Kolektivní návrh]. Graz, Austria. 1.3. - 19.4.2003. 2003.
Kowolowski, F. "Čeští autsajdři" - "Czech outsiders" [Happening]. Katowice, Poland. 2003.
Kowolowski, F. Menu 15 [Kolektivní návrh]. Havířov. 8.6. - 6.7.2003. 2003.
Kowolowski, F. Survey 03 [Kolektivní návrh]. Praha. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland [Kolektivní návrh]. Ostrava. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland [Kolektivní návrh]. Kiruna, Sweden. 8.1. - 9.2.2003. 2003.
Kowolowski, F. "Coop_02" [Happening]. 2002.
Kowolowski, F. Čeští autsajdři" [Kolektivní návrh]. Bialymstok, Poland. 2002.
Kowolowski, F. Deposit II. [Autorská výstava]. Brno. 2002.
Kowolowski, F. "III.Nový Zlínský salon 2002" [Kolektivní návrh]. Zlín. 2002.
Kowolowski, F. IV. Bienále mladého umění [Performance]. Praha. 2002.
Kowolowski, F. Sekond End [Autorská výstava]. Ostrava. 2002.
Kowolowski, F. Videozone [Kolektivní návrh]. Italy. 2002.
Kowolowski, F. "Coming Out / Analyse" [Kolektivní návrh]. Austria. 2001.
Kowolowski, F. Cubaces, Vítrholc [Performance]. Brno. 2001.
Kowolowski, F. Dílo ve veřejném prostoru [Kolektivní návrh]. Praha. 2001.
Kowolowski, F. Kolmo k ose 2 [Kolektivní návrh]. Opava. 2001.
Kowolowski, F. "Lokální entropie" [Výtvarný návrh]. Ústí nad Labem. 2001.
Kowolowski, F. Projekt "Angst" [Kolektivní návrh]. Praha. 2001.
Kowolowski, F. "So Close, So Different" [Performance]. Dubrovnik. 2001.
Kowolowski, F. Finalisté ceny J. Chaloupeckého [Kolektivní návrh]. Praha. 2000.
Kowolowski, F. Happy Brithday Johannes [Performance]. Mainz, Germany. 2000.
Kowolowski, F. Huntenkunst [Performance]. Doetinchem, The Netherlands. 2000.
Kowolowski, F. La Dolce Vita [Performance]. Poznaň, Poland. 2000.
Kowolowski, F. Osobní rituály [Kolektivní návrh]. Brno. 2000.
Kowolowski, F. Pheriferic 4 [Performance]. Lasi, Rumania. 2000.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions: [Autorská výstava]. Ostrava. 2000.
Kowolowski, F. Brněnský okruh [Performance]. Bystřice pod Hostýnem. 1999.
Kowolowski, F. II. Nový Zlínský Salon [Kolektivní návrh]. Zlín. 1999.
Kowolowski, F. samostatná výstava [Autorská výstava]. Litoměřice. 1999.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici [Autorská výstava]. Praha. 1999.
Kowolowski, F. A.K.T. - 2. [Performance]. Brno. 1998.
Kowolowski, F. Hora jako speciální místo [Performance]. Lanckorona, Poland. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty [Kolektivní návrh]. Olomouc. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty [Kolektivní návrh]. Blansko. 1998.
Kowolowski, F. Setkání performance art [Kolektivní návrh]. Komárno, Slovakia. 1998.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici [Kolektivní návrh]. Praha. 1998.
Kowolowski, F. Week - End, symposium [Performance]. Logar, Austria. 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions: [Autorská výstava]. Třebíč (s N. Armutidisem). 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions: [Autorská výstava]. Brno. 1998.
Kowolowski, F. Kolmo k ose [Kolektivní návrh]. Český Těšín. 1997.
Kowolowski, F. Kolmo k ose [Kolektivní návrh]. Ostrava. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní setkání Katowice 1997 [Performance]. Praha. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní symposium " Opočátku" [Kolektivní návrh]. Praha. 1997.
Kowolowski, F. Sami za sebe [Kolektivní návrh]. Ústí nad Labem. 1997.
Kowolowski, F. Z okruhu galerie [Kolektivní návrh]. Praha. 1997.
Kowolowski, F. I. Zlínský salon mladých [Kolektivní návrh]. Zlín. 1997.
Kowolowski, F. II. mezinárodní symposium "Papír" [Kolektivní návrh]. Tišinov. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava [Kolektivní návrh]. Třebíč. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava [Kolektivní návrh]. Brno. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava [Kolektivní návrh]. Praha. 1997.
Kowolowski, F. Performance [Kolektivní návrh]. Zlín. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava [Autorská výstava]. Stockholm Sweden. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava [Autorská výstava]. Brno. 1997.
Kowolowski, F. Symposium "Vaňkovka 2" [Kolektivní návrh]. Brno. 1997.
Kowolowski, F. Bienále Brno 1996 - Písmena [Kolektivní návrh]. Brno. 1996.
Kowolowski, F. samostatná výstava [Autorská výstava]. Brno. 1996.
Kowolowski, F. Symposium "Zpřítomnění" [Kolektivní návrh]. Dolní Kounice. 1996.
Kowolowski, F. Malamut, performace meeting. [Kolektivní návrh]. Ostrava. 1995.
Kowolowski, F. samostatná výstava [Autorská výstava]. Brno. 1995.
Kowolowski, F. Solo exhibitions [Autorská výstava]. Brno. 1995.
Kowolowski, F. Symposium "Krajina v prostoru, prostor v krajině" [Kolektivní návrh]. Kunštát. 1995.
Kowolowski, F. Symposium Malba Pastelínou [Kolektivní návrh]. Zlín. 1995.
Kowolowski, F. Babylón [Kolektivní návrh]. Damtschach, Austria. 1994.
Kowolowski, F. Rohy, mušle, pochodně [Kolektivní návrh]. Brno. 1994.
Kowolowski, F. Solo exhibitions [Autorská výstava]. Zlín. 1994.
Kowolowski, F. 5x Tajemno [Kolektivní návrh]. Český Těšín. 1993.
Kowolowski, F. Group Exhibitions [Kolektivní návrh]. Rakousko. 1992.
Kowolowski, F. Group Exhibitions [Kolektivní návrh]. Ceszyn, Poland. 1992.
Kowolowski, F. Solo exhibitions [Autorská výstava]. Třinec. 1992.
Kowolowski, F. ASP [Autorská výstava]. Český Těšín. 1991.
Kowolowski, F. ASP [Autorská výstava]. Šumperk. 1991.
Kowolowski, F. ASP [Autorská výstava]. Varšava. 1991.
Kowolowski, F. Group Exhibitions [Kolektivní návrh]. Varšava, Polsko. 1991.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty [Kolektivní návrh]. Blansko. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions [Kolektivní návrh]. Polsko. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions [Kolektivní návrh]. Berlín Germany. 1990.
Kowolowski, F. Neocelové srdce republiky - Non Iron Heart of the Countryl [Kolektivní návrh]. Havířov. 1990.


AuthorTitleType of thesisYear
Krupová MarcelaEast, West, Home Is...Master's thesis 2018 
Kim Mi SookuncertainMaster's thesis 2017 
Kováčik LukášRecyclusMaster's thesis 2017 
Vránová RenátaGardenMaster's thesis 2017 
Žídková SoňaHidden life of brainMaster's thesis 2017 
Drapa EdgarIntuitionMaster's thesis 2016 
Honzírková KristínaAtrocitiesMaster's thesis 2016 
Janíčková SimonaOn four wheelsMaster's thesis 2016 
Nahodilová Šárka3197/15, 1277/14, 1249/15, 1248/13, 1238/6, 1230/22Master's thesis 2016 
Obšivačová TerezaI broke my tyre...Master's thesis 2016 
Fialová ŠárkaGarden, in which the branching out pathsMaster's thesis 2015 
Liberdová LenkaAir chrysalisMaster's thesis 2015 
Slováková DominikaIn memoriamMaster's thesis 2015 
Škuta IvoPower rangersMaster's thesis 2015 
Výmolová Lenkafolklor in a different wayMaster's thesis 2015 
Martincová LenkaLayers of dustMaster's thesis 2014 
Pražáková LibušeS / O / FMaster's thesis 2014 
Hajdyla VeronikaUtopiaMaster's thesis 2013 
Vrabček JanFull of fireMaster's thesis 2013 
Baláž BernardTrigonariumMaster's thesis 2012 
Foltyn Radeksketchy sketch trashy trashMaster's thesis 2012 
Hajdík MilanALTER EGOMaster's thesis 2012 
Drdová AnnaDr.StefaniaMaster's thesis 2011 
Motal TomášDeath, Love and PissMaster's thesis 2011 
Mutina PetrEnterMaster's thesis 2011 
Rýparová KamilaWoman and existenceMaster's thesis 2011 
Vitásková IvetaTemporal illuzionMaster's thesis 2011 
Zhořová JanaSAVEMaster's thesis 2011 
Žáková VeronikaHERE WE AREMaster's thesis 2011 
Dvořák PavelKorean chicken sex, Good guys dont fuckMaster's thesis 2010 
Jendryková JanaNo place for BarbieMaster's thesis 2010 
Malinová PavlaCruel tubeMaster's thesis 2010 
Mladějovský JosefTruthMaster's thesis 2010 
Opluštilová ZuzanaBambi attackMaster's thesis 2010 
Hermanová MarkétaAlternative futureMaster's thesis 2009 
Jakubčiak JurajMyths and Legends in SlovakiaMaster's thesis 2009 
Kutra JanHorizonMaster's thesis 2009 
Mikulec JiřínevermindMaster's thesis 2009 
Puhač MichalWikipedia projectMaster's thesis 2009 
Vitásková MiroslavabodyMaster's thesis 2009 
Vůjtková Veronikathrough meBachelor's thesis  
Bureš ŠimonSeeing and knowledgeBachelor's thesis 2018 
Tarkotová KristýnaDIS-EASEBachelor's thesis 2018 
Vrbinárová NikolaCentre of symmetryBachelor's thesis 2018 
Vůjtková VeronikaillnessBachelor's thesis 2018 
Chybidziurová BeataThe mountain range (meetings with time)Bachelor's thesis 2017 
Drastíková VeronikaFictive constructionBachelor's thesis 2017 
Dušková MagdalénaThrough my eyesBachelor's thesis 2017 
Houšťava OndřejNature study: Figure in the fieldBachelor's thesis 2017 
Patkóšová VendulaCavesBachelor's thesis 2017 
Seidlová VendulaWater is rememberingBachelor's thesis 2017 
Vincourová KláraThrough the spaceBachelor's thesis 2017 
Harceková KatarínaParasitismBachelor's thesis 2016 
Krupová MarcelaCelebrationBachelor's thesis 2016 
Kováčik LukášBeing-ThereBachelor's thesis 2015 
Minařík DavidPhrase: Beside myself with paintingBachelor's thesis 2014 
Nahodilová ŠárkaResearchBachelor's thesis 2014 
Obšivačová TerezaDead-end trackBachelor's thesis 2014 
Vránová RenátaFriends of forests and freedomBachelor's thesis 2014 
Janíčková SimonaRoadside RelicsBachelor's thesis 2013 
Jašková EvaAudiovisual landscapesBachelor's thesis 2013 
Liberdová LenkaCaso_pisBachelor's thesis 2013 
Výmolová LenkaSlovak artBachelor's thesis 2013 
Čaplová KláraFragilityBachelor's thesis 2012 
Fialová Šárka689oQůBachelor's thesis 2012 
Pražáková LibušeDon´t dance and shotBachelor's thesis 2012 
Škuta IvoLend of sexBachelor's thesis 2012 
Gryboś JuliaInvisibility of thingsBachelor's thesis 2011 
Hajdyla VeronikaSecret dialogues - more personal, more generalBachelor's thesis 2011 
Lazecká LucieAsymetric dressBachelor's thesis 2011 
Petrovová MichaelaInterventionBachelor's thesis 2011 
Vrabček JanContactBachelor's thesis 2011 
Zentková BarboraNo Title !Bachelor's thesis 2011 
Baláž BernardDefragmentationBachelor's thesis 2010 
Foltyn RadekEqGH254XXBachelor's thesis 2010 
Hajdík MilanZero PlansBachelor's thesis 2010 
Hamplová DanielaSistersBachelor's thesis 2010 
Drdová AnnaHuman and animalBachelor's thesis 2009 
Motal TomášMulder/Scully/Spongebob/Joy Division and other comic´sBachelor's thesis 2009 
Mutina PetrSpaceBachelor's thesis 2009 
Rýparová KamilaBurningBachelor's thesis 2009 
Vitásková IvetaReflectionBachelor's thesis 2009 
Zhořová Janaintimate/public confessionBachelor's thesis 2009 
Žáková VeronikaCement gardensBachelor's thesis 2009 
Dvořák PavelFreepopBachelor's thesis 2008 
Jendryková JanaObsessionBachelor's thesis 2008 
Malinová PavlaBlood is trendy, fuck of end(y).Streetfitpozitiv you are negativ!Bachelor's thesis 2008 
Mladějovský JosefLandscapeBachelor's thesis 2008 
Opluštilová ZuzanaHardcore revolutionBachelor's thesis 2008 
Vráblíková LenkaInterventionBachelor's thesis 2008 
Hermanová MarkétaBODY AS PROOFBachelor's thesis 2007 
Jakubčiak JurajTHE HOUSEBachelor's thesis 2007 
Kutra JanTIME LINEBachelor's thesis 2007 
Mikulec JiříLIFE AROUND THE DEATHBachelor's thesis 2007 
Struhár BoglárkaTHE MAPS OF DREAMSBachelor's thesis 2007 
Vitásková MiroslavaBODYBachelor's thesis 2007 


Univerzita PRO region - část FU
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2019 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Creative Center Faculty of Arts
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Galerie Laboratoř
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderFakulta umění, Dar, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
Statefinished
Galerie Laboratoř
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora umělecké činnosti Fakulty umění Ostravské univerzity
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2017 - 12/2017
ProviderMŠMT
Statefinished
Vnitřní obraz. Objevující se - mizející obrazy "Obraz wewnętrzny. Pojawiające się i znikające"
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period2/2017 - 12/2017
ProviderMinisterstvo kultury
Statefinished
Registr uměleckých výstupů
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2016 - 7/2016
ProviderMŠMT
Statefinished
Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2012 - 12/2012
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub