FAQ

Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava
Czech Republic

e-mail: infotečkafuzavináčosutečkacz
phone: +420 597 092 950, +420 553 462 950
+420 597 092 900, +420 553 462 900

  
cz   en


Staff

Faculty of Fine Arts


 

FACULTY OFFICES

Dean's Office
Dean
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail: frantisektečkakowolowskizavináčosutečkacz
Dean
 
phone: +420 553 46 2971, +420 597 09 2971
+420 553 46 2901, +420 597 09 2901
 
Secretary's Office
Koudelná Hana e-mail: hanatečkakoudelnazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2902, +420 597 09 2902
 
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr. e-mail: danatečkastarostkovazavináčosutečkacz
Project Manager
 
phone: +420 553 46 4040, +420 597 09 4040
 
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Vice-dean
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz
Vice-Dean for Science and Development
 
phone: +420 553 46 2934, +420 597 09 2934
734 393 760
 
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc. e-mail: leonatečkapavlikovazavináčosutečkacz
Assistant for Artistic Activities And Project Activities
 
phone: +420 553 46 2931, +420 597 09 2931
+420 553 46 4040, +420 597 09 4040
 
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Vice-dean
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkafrantisakzavináčosutečkacz
Vice-Dean for Artistic Activities and External Relations
 
phone: +420 553 46 2938, +420 597 09 2938
 
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A. e-mail: alexandratečkabockovazavináčosutečkacz
Assistant for Internatinal Relations
 
phone: +420 553 46 2907, +420 597 09 2907
731 675 904
 
Weimann Michaela, Ing. e-mail: michaelatečkaweimannzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2906, +420 597 09 2906
 
Úsek proděkana pro studium
Vice-Dean
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkaknoflicekzavináčosutečkacz
Vice-Dean for Studies
 
phone: +420 553 46 2937, +420 597 09 2937
 
Office for Studies
Šolonková Mária e-mail: mariatečkasolonkovazavináčosutečkacz
Assistant, Office for Studies
 
phone: +420 553 46 2903, +420 597 09 2903
 
Úsek tajemníka fakulty
Faculty Secretary
Klimešová Jana, Ing. e-mail: janatečkaklimesovazavináčosutečkacz
Economic Secretary
 
phone: +420 553 46 2904, +420 597 09 2904
777 920 059
 
Personální úsek
Koudelná Hana e-mail: hanatečkakoudelnazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2902, +420 597 09 2902
 
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Musical Section
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 

DEPARTMENT OF WIND INSTRUMENTS

Department Management
Head of Department
Foltýn Dušan, doc. MgA. e-mail: dusantečkafoltynzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2930, +420 597 09 2930
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
Department of Wind Instruments Administrative Coordinator And Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2914, +420 597 09 2914
 
Secretary's Office
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 
Department Members
Emeritní profesoři
Vítek Valter, doc. Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Associate Professors
Foltýn Dušan, doc. MgA. e-mail: dusantečkafoltynzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2930, +420 597 09 2930
 
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkafrantisakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2938, +420 597 09 2938
 
Assistant Professors
Debef Pavel, MgA., Ph.D. e-mail: paveltečkadebefzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Molinger Jindřich, MgA. e-mail: jindrichtečkamolingerzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Ostrý Jan e-mail: jantečkaostryzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Petrák Martin, MgA. e-mail: martintečkapetrakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
External Staff
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
phone:  
 
Doležil Karel, Mgr. e-mail: kareltečkadolezilzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Fintes Zdeněk, doc. Mgr. e-mail: zdenektečkafinteszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Grigoriadis Nikolaos, MgA. e-mail: nikolaostečkagrigoriadiszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Kaleta Zbigniew, Mgr. e-mail: zbigniewtečkakaletazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Maceček Vladislav, Mgr. e-mail: vladislavtečkamacecekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Masný Jiří, MgA. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
723 257 097
 
Pícha Petr e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
605 818 486
 
Stavělová Anna e-mail: annatečkastavelovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 

DEPARTMENT OF KEYBOARD INSTRUMENTS

Department Management
Head of Department
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2941, +420 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
Department of Keyboard Instruments Administrative Coordinator And Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2914, +420 597 09 2914
 
Secretary's Office
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 
Department Members
Emeritus Professors
Bernatík Rudolf, prof. e-mail:  

 
phone:  
 
Guest Professors
Klánský Ivan, prof. e-mail:  

 
phone:  
 
Associate Professors
Novotná Eliška, doc. MgA. e-mail: eliskatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2911, +420 597 09 2911
 
Assistant Professors
Bárta Michal, MgA. e-mail: michaltečkabartazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Farana Adam, MgA. e-mail: adamtečkafaranazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2941, +420 597 09 2941
 
Foltýnová Radana, Mgr. e-mail: radanatečkafoltynovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2941, +420 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
Department of Keyboard Instruments Administrative Coordinator And Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2914, +420 597 09 2914
 
Starý Alexandr, MgA. e-mail: alexandrtečkastaryzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Vondráčková Jana, MgA. e-mail: janatečkavondrackovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2942, +420 597 09 2942
 
External Staff
Farana Martina, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2941, +420 597 09 2941
 
Gerych Oleksii, MgA. e-mail: oleksiitečkagerychzavináčosutečkacz

 
phone: 775 136 837
 
Kožaná Manderla Izabela, MgA. e-mail: izabelatečkakozanazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Rainko Magdalena Maria, MgA. e-mail:  

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF STRING INSTRUMENTS

Department Management
Head of Department
Mazgajová Alena, MgA., ArtD. e-mail: alenatečkacechovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2921, +420 597 09 2921
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
Department of String Instruments Administrative Coordinator And Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2914, +420 597 09 2914
 
Secretary's Office
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 
Department Members
Full Professors
Jelínek Miloslav, prof. MgA. e-mail: miloslavtečkajelinekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Hališka Jan, prof. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Associate Professors
Cap Luděk, doc. MgA. e-mail: ludektečkacapzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Hanousek Jiří, doc. MgA. e-mail: jiritečkahanousekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Vítek Pavel, doc. Mgr. e-mail: paveltečkavitekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Assistant Professors
Mazgajová Alena, MgA., ArtD. e-mail: alenatečkacechovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2921, +420 597 09 2921
 
Maceček Petr, Mgr. e-mail: petrtečkamacecekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Vodička Jiří, MgA. e-mail: jiritečkavodickazavináčosutečkacz

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF VOCAL STUDIES

Department Management
Head of Department
Vovk Alexandr, Mgr. art., ArtD. e-mail: alexandrtečkavovkzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2911, +420 597 09 2911
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
Department of Vocal Studies Administrative Coordinator And Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2914, +420 597 09 2914
 
Secretary's Office
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 
Department Members
Full Professors
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof. e-mail: henrykatečkajanuszewskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2923, +420 597 09 2923
 
Specialist Assistants
Dřízgová Eva, MgA., Ph.D. e-mail: evatečkadrizgovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2911, +420 597 09 2911
 
Vovk Alexandr, Mgr. art., ArtD. e-mail: alexandrtečkavovkzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2911, +420 597 09 2911
 
Assistant Professors
Hajnová Veronika, Mgr. art. e-mail: veronikatečkahajnovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
Teslya Tatiana e-mail: tatianatečkateslyazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
External Staff
Divulitová Lubica e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
Forejtová Veronika e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
Gábor Peter, MgA. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
Nekvasil Jiří e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2927, +420 597 09 2927
 
Gatto Paolo e-mail: paolotečkagattozavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Pappová Alžběta e-mail: alzbetatečkapappovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Skeřilová Zdeňka, MUDr. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Tomsová Jana, MgA. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 
Žídek Jakub, MgA. e-mail: jakubtečkazidekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2900, +420 597 09 2900
 

DEPARTMENT OF INTERMEDIA STUDIES

Department Management
Head of Department
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkakalhouszavináčosutečkacz
Head of Department, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2936, +420 597 09 2936
 
Secretary's Office
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Ateliér intermediální tvorby
Head of Atelier
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail: petrtečkalysacekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2952, +420 597 09 2952
 
Assistant Professors
Egert Martin, Mgr. e-mail: martintečkaegertzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2952, +420 597 09 2952
 
Ateliér video, multimédia, performance
Head of Atelier
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail: jiritečkasuruvkazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2954, +420 597 09 2954
 
Assistant Professors
Fialová Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkafialovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2954, +420 597 09 2954
 
Mikudová Barbora e-mail:  

 
phone:  
 
Ateliér fotografie
Head of Atelier
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkakalhouszavináčosutečkacz
Head of Department, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2936, +420 597 09 2936
 
Assistant Professors
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkabartlzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Kita Karel, BcA. e-mail: kareltečkakitazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Ateliér animace a audiovizuálního umění
Head of Atelier
Jánská Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkajanskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2955, +420 597 09 2955
 
Assistant Professors
Jánská Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkajanskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2955, +420 597 09 2955
 
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail: vladimirtečkamrazzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Polochová Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkapolochovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
External Staff
Najbrt Lukáš, Mgr. e-mail: lukastečkanajbrtzavináčosutečkacz

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF GRAPHICS AND DRAWING

Department Management
Head of Department
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkasibinskyzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2905, +420 597 09 2905
 
Krupicová Iva, MgA. e-mail: ivatečkakrupicovazavináčosutečkacz
Departments Administrative Coordinator, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2995, +420 597 09 2995
 
Secretary's Office
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Ateliér volné grafiky
Head of Atelier
Janáček Zbyněk, doc. PhDr. e-mail: zbynektečkajanacekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2961, +420 597 09 2961
731 194 194
 
Emeritus Professors
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř e-mail:  

 
phone:  
 
Associate Professors
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkasibinskyzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2905, +420 597 09 2905
 
Assistant Professors
Krupicová Iva, MgA. e-mail: ivatečkakrupicovazavináčosutečkacz
Departments Administrative Coordinator, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2995, +420 597 09 2995
 
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkamicolovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Drozd Jan, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Ateliér obalového a knižního designu
Head of Atelier
Čabalová Eliška, doc. PhDr. e-mail: eliskatečkacabalovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2962, +420 597 09 2962
 
Assistant Professors
Jiroušková Petra, MgA. e-mail: petratečkajirouskovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2962, +420 597 09 2962
 
Schallner Kateřina, MgA. e-mail: katerinatečkaschallnerzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Henzl Lukáš, MgA. e-mail: lukastečkahenzlzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Franz Marek, BcA. e-mail: marektečkafranzzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Ateliér grafického designu
Head of Atelier
Nerad Filip, MgA. e-mail: filiptečkaneradzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2966, +420 597 09 2966
 
Associate Professors
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. e-mail: paveltečkanogazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2963, +420 597 09 2963
 
Assistant Professors
Havlíček Jiří, MgA. e-mail: jiritečkahavlicekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2966, +420 597 09 2966
 
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkamicolovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Nerad Filip, MgA. e-mail: filiptečkaneradzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2966, +420 597 09 2966
 
Ateliér kresby
Head of Atelier
Daněk Josef, doc. Mgr. e-mail: joseftečkadanekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2964, +420 597 09 2964
 
Emeritus Professors
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř e-mail:  

 
phone:  
 
Assistant Professors
Novotný Libor, MgA., Ph.D. e-mail: libortečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2964, +420 597 09 2964
 
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Tobolewski Tomasz, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Serigrafická dílna
Printers
Dvořák Lubomír e-mail: lubomirtečkadvorakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2965, +420 597 09 2965
 

DEPARTMENT OF PAINTING

Department Management
Head of Department
Balabán Daniel, prof., akad. malíř e-mail: danieltečkabalabanzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2970, +420 597 09 2970
 
Rodek Václav, MgA., ArtD. e-mail: vaclavtečkarodekzavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone:  
 
Secretary's Office
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Ateliér malby I
Head of Atelier
Balabán Daniel, prof., akad. malíř e-mail: danieltečkabalabanzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2970, +420 597 09 2970
 
Assistant Professors
Sumec Ivo e-mail: ivotečkasumeczavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2970, +420 597 09 2970
 
Rodek Václav, MgA., ArtD. e-mail: vaclavtečkarodekzavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone:  
 
Ateliér malby II
Head of Atelier
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail: frantisektečkakowolowskizavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2971, +420 597 09 2971
+420 553 46 2901, +420 597 09 2901
 
Assistant Professors
Kuděla Jiří, MgA. e-mail: jiritečkakudelazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2971, +420 597 09 2971
 

DEPARTMENT OF SCULPTURE

Department Management
Head of Department
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD. e-mail: jaroslavtečkakolesekzavináčosutečkacz
Head of Department, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2973, +420 597 09 2973
 
Secretary's Office
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2908, +420 597 09 2908
 
Department Members
Associate Professors
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD. e-mail: jaroslavtečkakolesekzavináčosutečkacz
Head of Department, Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2973, +420 597 09 2973
 
Assistant Professors
Špaček Jan, MgA. e-mail: jantečkaspacekzavináčosutečkacz

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF THE THEORY AND HISTORY OF FINE ARTS

Head of Department
Department Management
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2910, +420 597 09 2910
 
Secretary's Office
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2909, +420 597 09 2909
 
Department Members
Assistant Professors
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2934, +420 597 09 2934
734 393 760
 
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail: kristynatečkacelhofferovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Čurda Martin, Mgr. e-mail: martintečkacurdazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Fišr Martin, Mgr. e-mail: martintečkafisrzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkaknoflicekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2937, +420 597 09 2937
 
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2910, +420 597 09 2910
 
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkavorlovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2937, +420 597 09 2937
 
Teaching staff in doctoral degree programmes
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2934, +420 597 09 2934
734 393 760
 
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2533, +420 597 09 2533
775 108 019
 
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2910, +420 597 09 2910
 

© University of Ostrava 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic
phone: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technical Contact