UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Fine Arts > About > Organizational Structure > Departments > Department of Keyboard Instruments

Jana Vondráčková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
Room, floor, building: F 306, Building F
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Keyboard Instruments (Faculty of Fine Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2942
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Vondráčková, J. Koncert z díla P. Ebena a I. Hurníka, I. Hurník: Variace na Pergolessiho téma. [Komorní hra]. Rozhlas Ostrava. KKN FU OU. 2018.
Vondráčková, J. Abonentní koncert, F Chopin: Balada g moll op. 23, Scherzo op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Církevní konzervatoře v Opavě. Církevní konzervatoř v Opavě. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní dílo A. Dvořáka. KKN FU OU: Fakulta Umění OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní koncert, L. v. Beethoven: Sonata f moll op. 57, F. Chopin: Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Konzervatoře a VOŠ J. Ježka. Konzervatoř a VOŠ J. Ježka v Praze. 2017.
Vondráčková, J. Koncert lektorů - F. Chopin: Sonata b moll op. 35, Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J., Divulitová, Ľ. a Švorcová, L. Koncert z komorní hudby A. Dvořáka, V národním tónu, Moravské dvojzpěvy - výběr. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Magický klavír, workshop [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. Církevní konzervatoř Opava. Církevní konzervatoř Opava. 30.11. - 30.11.2017. 2017.
Vondráčková, J. 6. ročník Mezinárodních klavírních kurzů na KKN FU OU [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. KKN FU OU. KKN FU OU. 25.10. - 29.10.2017. 2017.
Vondráčková, J. Prezentace na téma Instruktivní klavírní literatura Luboše Sluky. In: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnasum. Ostravská Univerzita - FU - KKN: FU OU. 2016.

All publications

Vondráčková, J. Ivan Klánský´s Impulse Method. In: M. Dymon, J. Posluszna. Edukacyjne i wychowawcze aspekty ksztalcenia artystycznego. 1. vyd. Krakow: Wydawnictwo Aureus, 2018. Mistrz, mentor, wychowawca. Z problematyki tworczegowychowania i edukacji, n. 3. ISBN 978-83-65765-27-7.
Vondráčková, J. Koncert z díla P. Ebena a I. Hurníka, I. Hurník: Variace na Pergolessiho téma. [Komorní hra]. Rozhlas Ostrava. KKN FU OU. 2018.
Vondráčková, J. Abonentní koncert, F Chopin: Balada g moll op. 23, Scherzo op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Církevní konzervatoře v Opavě. Církevní konzervatoř v Opavě. 2017.
Vondráčková, J. Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. In: Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. KKN FU OU: KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní dílo A. Dvořáka. KKN FU OU: Fakulta Umění OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní koncert, L. v. Beethoven: Sonata f moll op. 57, F. Chopin: Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Konzervatoře a VOŠ J. Ježka. Konzervatoř a VOŠ J. Ježka v Praze. 2017.
Vondráčková, J. Koncert lektorů - F. Chopin: Sonata b moll op. 35, Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J., Divulitová, Ľ. a Švorcová, L. Koncert z komorní hudby A. Dvořáka, V národním tónu, Moravské dvojzpěvy - výběr. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Magický klavír, workshop [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. Církevní konzervatoř Opava. Církevní konzervatoř Opava. 30.11. - 30.11.2017. 2017.
Vondráčková, J. 6. ročník Mezinárodních klavírních kurzů na KKN FU OU [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. KKN FU OU. KKN FU OU. 25.10. - 29.10.2017. 2017.
Vondráčková, J. Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. In: Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Prezentace na téma Instruktivní klavírní literatura Luboše Sluky. In: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnasum. Ostravská Univerzita - FU - KKN: FU OU. 2016.
Vondráčková, J. V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. In: Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. In: Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Hierarchie postupu práce klavíristy s časem a zvukem v pojetí prof. Ivana Klánského. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1084-1091. ISBN 978-80-87952-06-7.
Vondráčková, J. IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. In: Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Problematika výuky dětí předškolního věku. In: Problematika výuky dětí předškolního věku. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. In: Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. In: Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. III. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: III.Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. In: Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. In: Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. B. Martinů: Sonata č.3 pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. KMO. KMO. 2013.
Vondráčková, J. C.Franchi-Introdukce a Tarantela. [Komorní hra]. Komorní sál JFO. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. F.Chopin: Scherzo h moll op.23, Etuda cis moll op.10 č.4. [Sólistický výkon]. Aula PdF OU. OU. 2013.
Vondráčková, J. Korepetice mistrovských kurzů ve hře na violoncello. [Klavírní spolupráce]. FU OU. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. L. Janáček: Pohádka. [Komorní hra]. KOmorní sál JFO. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. C. Franchi: Introdukce a tarantela, árie z oper W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. B. Faurého, G. Donizettiho. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ ve Frýdeku. FU OU. 2012.
Vondráčková, J. Dirigentské kurzy - klavírní spolupráce [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. JFO. JFO. 14.2. - 14.2.2012. 2012.
Vondráčková, J. Originální tvůrčí aktivity na Katedře klávesových nástrojů FU OU v letech 2010-2012. In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Ostrava: PdF OU, 2012. PdF OU, 2012. s. 274-285. ISBN 978-80-7464-169-5.
Vondráčková, J. Přínos komplexního přístupu k výuce sólové hry na klavír a přidružených předmětů na vysokých uměleckých školách. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-7414-475-2.
Vondráčková, J. Specifika výuky Interpretačního semináře na KKN FU OU. In: Mezinárodní studentská konference KHV PdF OU. KHV PdF OU: KHV PdF OU. 2012.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Vondráčková, J. D. Šostakovič: Sonata pro violoncello a klavír d moll. [Komorní hra]. Hudební sál domu kultury města Ostravy. FU OU. 2011.
Vondráčková, J. F. Chopin: Scherzo h moll op. 20, Etuda cis moll op. 10 č. 4. [Sólistický výkon]. Hudební sál domu kultury města Ostravy. Fakulta umění Ostravské univerzity. 2010.
Vondráčková, J. a VONDRÁČEK, J. K. Dittersdorf - Koncert pro kontrabas E dur, P. Hindemith - Sonáta pro kontrabas a Klavír, A. Míšek - Sonata e moll pro kontrabas a klavír. [Komorní hra]. ZUŠ B. Martinů Havířov. ZUŠ B. Martinů Havířov. 2010.
Vondráčková, J. D. Šostakovič - koncert pro housle a orchestr. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Havířov. ZUŠ Havířov. 2009.
Vondráčková, J. E. Elgar - Koncert pro violoncello a orchestr (1. a 2. věta). [Klavírní spolupráce]. JKGO. JKGO. 2009.
Vondráčková, J. G. Bottesini - Norma, J. Geisel - Koncertní kus. [Komorní hra]. Církevní konzervatoř Olomouc. Církevní konzervatoř Olomouc. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír. [Komorní hra]. Knihovna města Ostravy. Knihovna města Ostravy. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír (3. a 4. věta). [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2009.
Vondráčková, J. Operní árie a písně. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Brušperk. ZUŠ Brušperkl. 2009.
Vondráčková, J. Pěvecká soutěž "Stonavská Barborka" - svátek komorní hudby. Talent. 2009, č. 1, s. 28-28.
Vondráčková, J. Přínos Mezinárodní soutěže pěveckých ensemblů. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 574-579. ISSN 1802-6540.
Vondráčková, J. S. S. Prokofjev - Sonáta pro violoncello a klavír, M. Zenkl - Sonata Eroica pro violoncello a klavír, R. Schumann - Koncert pro violoncello a orchestr. [Komorní hra]. Knihovna města Ostravy. Knihovna města Ostravy. 2009.
Vondráčková, J. "V kolaji voda" - operní árie a písně. [Sólistický výkon]. Rehabilitační sanatorium, Lázně Darkov, Karviná. Rehabilitační sanatorium, Lázně Darkov, Karviná. 2009.
Vondráčková, J. V. Novák - Ukolébavky [Nahrávka]. V. Novák - Ukolébavky. Ostrava. 2009.
Vondráčková, J. W. A. Mozart - Koncert G dur pro housle a orchestr, C. Saint - Saëns - Koncert pro housle (1. věta). [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. ZUŠFrenštát pod Radhoštěm. 2009.
Vondráčková, J. "W kregu muzyki Sľowiańskiej" - pěvecká soutěž. [Klavírní spolupráce]. Akademia muzyczna Katowice. Akademia muzyczna Katowice. 2009.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata a moll pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2008.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. Státní zámek Přerov. 2008.
Vondráčková, J. F. Chopin - Scherzo h moll op. 20, Sonata b moll, D. Šostakovič - Sonáta pro violoncello a klavír d moll. [Sólistický výkon]. Vědecká knihovna Plzeň. 2008.
Vondráčková, J. J. Brahms - Sonata pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata A dur pro violoncello, J. Brahms. [Komorní hra]. Kulturní dům Valašské meziříčí. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata G dur, G. Fauré - Sonáta pro housle a klavír, A. Chačaturjan - Koncert pro housle a orchestr. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Karolínka. ZUŠ Karolínka. 2008.
Vondráčková, J. Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka. [Klavírní spolupráce]. Kulturní dům PZKO Stonava. Obec Stonava. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a duetta. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Brušperk. ZUŠ Brušperk. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a vánoční písně. [Klavírní spolupráce]. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. 2008.
Vondráčková, J. P. Helebrant - NgoAE. [Klavírní spolupráce]. NDM. NDM. 2008.
Vondráčková, J. Písně a operní árie - Brahms, Dvořák, Slavický. [Sólistický výkon]. Lázně Klimkovice. 2008.
Vondráčková, J. Slavné operní a operetní árie W. A. Mozarta, G. Verdiho, J. Offenbacha. [Klavírní spolupráce]. Galerie Maryška Bohumín. Galerie Maryška Bohumín. 2008.
Vondráčková, J. Výběr písní Ant. Dvořáka a S. Rachmaninova. [Klavírní spolupráce]. Galerie Sedlnice. Galerie Sedlnice. 2008.
Vondráčková, J. "Klavírní ateliéry - Krásná tradice města Karviná".


AuthorTitleType of thesisYear
Bambušek MartinThe development of interpretation of the Ballades by F. Chopin from the beginning of 20th century to the presentMaster's thesis 2018 
Baštová ŠárkaEnglish piano schools for sight reading at the turn of the 20th and 21st centuryBachelor's thesis 2019 
Coufalová KarolínaHolistic Approach to Problems of Piano Technique in Children from 4 to 11 Years of AgeBachelor's thesis 2018 
Šaroun JakubSpecific methodical processes used in studies of instructive music for childrens´ education in preschoolBachelor's thesis 2017 
Bambušek MartinMonika Tugendliebova's life and the teaching contributionBachelor's thesis 2016 
Vavříková MonikaVítězslava Kaprálová´s Piano WorksBachelor's thesis 2013 


No record found.

social hub